O2-Jyväskylä ry

O2-Jyväskylä urheilugaala

O2-Jyväskylä on vuonna 2001 perustettu urheiluseura, jossa kaikilla on mahdollisuus elää, kasvaa ja menestyä salibandyn parissa vaikka läpi koko elämän. Mukaan pääsee kaikenikäiset ja -tasoiset liikkujat. Toiminta pidetään laaja-alaisena, mikä mahdollistaa liikkumisen omaan elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin sopivassa ryhmässä - olitpa sitten tavoittelemassa salibandyhuippua tai hakemassa hyvää mieltä ja terveyttä kuntosählyssä.

Amppareissa liikkumisen ei tarvitse loppua murrosikään, täysikäisyyteen, perheen perustamiseen taikka eläköitymiseen. Haluamme mahdollistaa sopivan ryhmän liikkumiseen kaikille. Liikkujien lisäksi yhteisön toiminnan mahdollistavat sadat valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat ja muut aktiivit. Moni Amppareista toimiikin useammassa roolissa ja jos pelaaminen jossain kohtaa itseltä loppuu, voi yhteisössä jatkaa vaikka valmentajana tai huoltajana.

Kilpaileminen ja siinä menestyminen ovat ydintoimintaamme. Haluamme nähdä Ampparijunioreita maajoukkueissa ja joukkueitamme nostamassa pokaalia kauden viimeisen pelin jälkeen. Kilpailussa koetut voitot ja tappiot kasvattavat sekä kerryttävät elämyksiä, jotka kulkevat mukana läpi elämän. Amppareissa voit elää, kasvaa ja menestyä päivästä toiseen!

Strategia, missio, visio ja arvot käsittävät seurassamme salibandyn parissa pelaamisen ja toimimisen harrastesalibandystä kansalliseen huippusalibandyyn saakka.

Tervetuloa elämänmittaiselle matkalle Amppareiden kanssa!

Strategia hyväksytty kevätkokouksessa 25.4.2022

Tutustu tarkemmin seuran historiaan.

O2-Jyväskylän palkitut henkilöt

 

Toimintamme keskiössä ovat arvot

Ilo

On monta syytä liikkua. Liikkuminen edistää terveyttä ja synnyttää iloa, tunnetta ja elämyksiä. Parhaimmillaan kaikki tekeminen kumpuaa kuitenkin liikkujan omasta ilosta, innostuksesta ja intohimosta urheilla. Urheileminen on myös itseisarvo – urheillaan, koska koetaan mielekkääksi urheilla.

Ilo on se voimavara, joka saa pelaajan ja valmentajan tulemaan harjoituksiin päivä toisensa jälkeen. Kannustava ja innostava valmentaja on avainasemassa inspiroivan ja positiivisen ilmapiirin ja ympäristön luomisessa. Vahvistamalla pelaajien autonomiaa, saadaan harjoittelusta mielekkäämpää ja turvallisempaa ja samalla sisäinen motivaatio kasvaa. Valmentajat suunnittelevat ja arvioivat harjoittelua yhdessä pelaajien kanssa tavoitteenaan mielekäs ja kehittävä harjoittelu. Valmentaja tukee urheilijan innostusta, itsetuntoa ja itseluottamusta. Valmentajan tehtävänä on huolehtia liikkumisen ilosta ja positiivisesta tekemisen ilmapiiristä harjoitus- ja pelitilanteissa.

Yhteisössämme jokainen pääsee tuntemaan yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne syntyy, kun jäsenemme pääsevät kohtaamaan samanhenkisiä henkilöitä ja osallistumaan monipuolisesti toimintaan. Nämä tunnekoke-mukset tuovat iloa elämään.

Kasvattava

Tähtäämme kokonaisvaltaiseen kasvatukseen toiminnassamme. Kasvatamme liikkujia ihmisenä, urheilijana ja salibandypelaajana. Joukkueissamme opitaan ryhmässä toimimista ja monia sosiaalisia taitoja kuten välittämistä, toisen huomioon ottamista, kuuntelemista ja puhumista sekä rohkeutta. Liikkuminen, urheileminen ja valmentautuminen kasvattavat mm. pitkäjänteisyy-teen, kurinalaisuuteen ja tavoitteellisuuteen.

Valmentajina, joukkueiden toimihenkilöinä, seura-aktiiveina ja lapsien vanhempina tehtävämme on luoda toimintaympäristö, jossa kokonaisvaltainen kasvaminen ja kehittyminen on mahdollista. Joukkueilla on pelisäännöt, jotka kasvattavat hyviin käytöstapoihin ja ryhmässä toimimiseen. Valmennustoiminnassa urheilijoita opetetaan kasvun ajatteluun, parhaansa yrittämiseen ja itseohjautuvuuteen.

Välittävä

Meille välittäminen on tärkeää. Haluamme tukea niin pelaajia, valmentajia, toimihenkilöitä kuin seura-aktiivejakin heidän omissa tavoitteissaan ja auttaa heitä kohti omia päämääriään. Haluamme mahdollistaa kaikille pelaajillemme ja valmentajillemme kehittymisen heidän omia tavoitteita kunnioittaen olivat ne sitten huippuvalmentajana tai -pelaajana oleminen tai liikunnallisen elämäntavat ylläpitäminen. Tuemme heitä kouluttamalla ja sparraamalla.

Meille jokainen jäsen on tärkeä eikä meidän kanssa kukaan jää yksin.

 

Missio

“Elää, kasvaa ja menestyä salibandyn parissa”

 

Visio

“Liikuttaa läpi elämän”

 

Strategia 2027

Ydintoiminnot:

  • Lasten ja nuorten harrastustoiminta (IP-kerhot, muut harrasteryhmät)
  • Lasten ja nuorten kilpatoiminta (Amppariliiga, kortteliliiga, kilpajoukkueet)
  • Aikuisten harrastetoiminta (KKI, lounassäbä)
  • Aikuisten kilpatoiminta (SSBL toimintaan osallistuvat aikuisjoukkueet)

Strategiset painopistealueet:

  • Laadukas valmennus
  • Menestyksekäs kilpailutoiminta
  • Vetovoimainen ja tunnettu urheiluseura

Strategiset painopistealueet kohdistuvat ydintoimintoihin.

Laadukas valmennus

Tuemme valmentajiemme kehittymistä päivittäisessä arjessa olemalla läsnä joukkueiden harjoituksissa erilaisilla sparraustilaisuuksilla ja koulutuksilla. Käymme valmentajien kanssa avointa keskustelua heidän tavoitteistaan, vahvuuksistaan ja kehittämisen kohteista, jonka pohjalta mietimme yhdessä, kuinka voimme tukea heitä valmentajapolulla eteenpäin. Valmentaminen on jatkuva kehitysprosessi, jossa oppii niin valmentaja kuin pelaajakin. Valmentajan tärkein tehtävä on löytää liikkujan ja urheilijan sisäinen motivaatio ja omat voimavaransa.

Pelaajalähtöisessä toiminnassa valmentajan tärkein tavoite on auttaa urheilijaa löytämään, kehittämään ja käyttämään omia voimavarojaan. Keskiössä on urheilija – hänen voimavaransa ja sisäinen halunsa oppia. Urheilija osallistuu valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin hän kasvaa vastuuseen omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus urheilustaan. Pelaajalähtöisyyteen kuuluu pelaajan osallistuttaminen valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin tavoitteiden asettelusta lähtien.

Meillä laadukas valmennus perustuu seuramme arvoihin ilo, kasvattava ja välittävä.

Menestyksekäs kilpailutoiminta

Menestyksekäs kilpailutoiminta vaatii laajan harrastajakunnan, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä omien tavoitteiden mukaisesti. Monitasoisen pelaajapolun ansiosta jokainen pelaaja voi valita oman tasonsa millä haluaa pelata ja mihin tähdätä. Huipulle tähtäävien pelaajien on mahdollista saada henkilökohtaista tukea kehittymiseen henkilökohtaisen valmentamisen kautta.

Valmentautuminen on pitkä prosessi, joka vaatii vuosien määrätietoisen harjoittelun huipulle pääsemiseksi. Valmentautuminen vaatii pitkäjänteisyyttä urheilijalta, valmentajalta ja näiden sidosryhmiltä.

Urheilutoiminnassamme harjoittelu ja pelaaminen perustuvat pitkäjänteisyyteen. Joukkueiden ja pelaajien arki suunnitellaan kehittämään pelaajaa pitkäjänteisesti kohti aikuisiän pelejä. Joukkueiden pelitapa mahdollistaa pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittymisen. Pelaajien psyykkisten taitojen kehittämisessä pitkäjänteisyyden kehittäminen on keskiössä ja toiminta suunnitellaan niin, että toiminnallamme ehkäistään drop-outia ja mahdollistetaan mahdollisimman monelle urheilijalla ympäristö laadukkaaseen harjoitteluun.

Vetovoimainen ja tunnettu urheiluseura

Uskomme, että laadukas ja välittävä toimintakulttuurimme tekee meistä vetovoimaisen urheiluseuran alueellamme. Haluamme, että meidät tunnetaan ja meistä puhutaan laadukkaana urheiluseurana, jossa välitetään jäsenistä. Näihin asioihin panostamalla saamme pidettyä nykyiset tyytyväiset jäsenemme ja houkuteltua uusia jäseniä toimintaamme.

Haluamme, että jäsenemme ovat ylpeitä meidän toiminnasta ja kertovat siitä myös muille. Tämä on paras tapa lisätä tunnettuutta. Tunnettuutta lisätään vaikuttamalla ihmisten mielikuviin siitä, mitkä ovat heidän kokemuksensa, tuntemuksensa ja asenteensa lajiamme ja seuraamme kohtaan. Luomalla ihmisille mielikuvan siitä, että O2-Jyväskylä on laadukas ja välittävä urheiluseura Jyväskylässä, rakennamme meille vetovoiman, jonka avulla menestymme markkinoilla. Mielikuviin vaikuttamisessa on tärkeää, että toimintamme vastaa sitä, mitä viestimme meistä ulospäin.

Vetovoimaisen urheiluseuran keskiössä ovat jäsenet, jotka omalla toiminnallaan mahdollistavat laadukkaan ja välittävän toimintakulttuurin toteutumisen. Vetovoimaisen urheiluseuran on helpompi rekrytoida toimintaansa uusia toimijoita ja pelaajia.

 

Tähtiseura

O2-Jyväskylä on ollut Suomen Olympiakomitean Sinettiseura vuodesta 2014 lähtien. Sinettiseurat olivat seuroja, jotka tekivät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset - vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat - jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan. Suomen Olympiakomitea uudisti seuroja koskevan laatuohjelmansa ja syntyi Tähtimerkki -luokitus.

Tähtimerkki on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma, joka tukee ja kehittää suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoilleen.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, mutta myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tutustu tarkemmin Olympiakomitean Tähtiseura -laatuohjelmaan